Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Redigera sparade sökningar
 
Öppna Redigera sparade sökningar
Användning 
Öppnar dialogrutan Redigera sparade sökningar.
Se även 
Format 
Öppna Redigera sparade sökningar
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Redigera sparade sökningar om du har angett att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill öppna dialogrutan Redigera sparade sökningar.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du ändra ett sparat sökresultat?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Redigera sparade sökningar
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)