Referens > Referens för scripttriggers > VidLayoutÄndraStorlek
 
VidLayoutÄndraStorlek
Utför ett script när storleken på en layout eller ett fönster ändras på grund av följande:
i FileMaker Go: iOS-enheten roteras, statusverktygsfältet visas eller döljs, eller när ett fönster först öppnas
i FileMaker Pro och FileMaker WebDirect: en layout eller ett fönster ges ny storlek av användaren, av ett scriptsteg, genom att statusverktygsfältet eller formateringsfältet visas eller döljs via menykommando, genväg eller scriptsteg, eller när ett fönster först öppnas
När scriptet körs
Efter att händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Kommentar 
Använd funktionen Get ( FönsterOrientering ) om du vill återgå till aktuell fönsterorientering.
Om du ändrar storlek på fönstret med hjälp av en mus aktiveras den här triggern först när du har slutat ändra fönstrets storlek.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt