Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Uteslut flera poster
 
Uteslut flera poster
Användning 
Utesluter flera poster från sökresultatet med start från den aktuella posten och väljer nästa post i tabellen.
Se även 
Format 
Uteslut flera poster [Med dialogruta: På/Av; <antal poster>]
Tillval 
Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, där användaren ombes att ange antalet poster som ska utelämnas.
Om Med dialogruta är Av och du inte anger antalet poster utesluts endast den aktuella posten.
Ange poster anger det exakta antalet poster du vill utesluta. Beräkningsresultatet måste vara ett tal.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget utesluter (döljer tillfälligt) flera poster från sökresultatet, från och med den aktuella posten, och gör nästa post i tabellen till aktuell post.
Om det här scriptsteget utförs i layoutläge växlar FileMaker Pro till bearbetningsläge när scriptsteget har utförts.
Exempel 1 
Utesluter alla poster i aktuella hittade poster.
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Uteslut flera poster [Med dialogruta: Av; Hämta ( HittadePoster )]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)