Lägga till och visa data > Navigera i webbvisare
 
Navigera i webbvisare
Webbvisare liknar webbläsare med undantag för att de visar webbsidor direkt i FileMaker Pro. Den unika funktionen hos webbvisare är att de kan visa webbinnehåll som är relaterat till aktuell post. När du bläddrar igenom poster i en tabell med namn och adresser kan en webbvisare t.ex. visa en karta med platsen för adressen som anges i posten.
Använda snabbmenyn i en webbvisare för att flytta genom webbsidor, kopiera text och bilder och utföra andra uppgifter.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med webbvisare i layouter