Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till nästa fält
 
Gå till nästa fält
Användning 
Flyttar till nästa fält i fältordningen i den aktuella layouten.
Se även 
Format 
Gå till nästa fält
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om inget fält är markerat när det här scriptsteget utförs flyttar scriptsteget till det första fältet i ordningsföljden i den aktuella layouten. Om ett fält är formaterat som en knapp blir fältobjektet markerat, inte knappobjektet.
Obs!  I FileMaker WebDirect flyttas markören till det valda fältet.
Exempel 1 
Går till nästa fält i flikordningen om inte statusfältet i den aktuella posten är tomt.
If [IsEmpty ( Fakturor::Status )]
Visa anpassad dialogruta ["Fakturastatus får inte vara tomt."]
Else
Gå till nästa fält
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)