Referens > FileMaker Pro-funktioner som inte är kompatibla med tidigare versioner
 
FileMaker Pro-funktioner som inte är kompatibla med tidigare versioner
Det här avsnittet innehåller funktioner som lanserats sedan FileMaker Pro 12 som inte är bakåtkompatibla med tidigare versioner av produkten.
Information om versionen som varje scriptsteg, funktion och scripttrigger introducerades i finns i enskilda hjälpavsnitt. Information om nya funktioner i den aktuella versionen finns i Nya funktioner i FileMaker Pro 16.
Följande tabell visar i vilken version av FileMaker Pro som varje funktion infördes.
 
Funktion
Version
Dölj objekt vid alternativ för Granskare
13
Glidkontroller
13
Flytande fönster
13
Förbättringar av visningsläget för Listvy-poster och portalrader
13
Anpassa layoutbakgrunden med bilder, färger eller övertoningar för helskärmsläge
13
Förbättringar av containerfält inom datalagring, hämtning av metadata för filer och prestanda
13
Lägsta tillåtna version för att öppna filen alternativ för dialogrutan Filtillval
13
Lista över alternativ för statistikfältberäkning
13
Lösningsikon kan visas i Startcenter
14
Knappetiketter med text, en ikon (fördefinierad eller anpassad) eller både och
14
Knapprader
14
Platshållartext i fält
14
Navigeringslayoutdelar
14
Bock för att indikera markerade kryssrutor
14
Styr formatmall för dold redigeringsruta
15
Kortfönster
16
Kontoautentisering via OAuth-identitetsleverantörer
16
Externa scriptsteg som tillhandahålls av plugin-program
16