Skapa ett script för denna rapport (guiden Ny layout/rapport)
I den här panelen i guiden Ny layout/rapport kan du automatisera rapporten genom att skapa ett script för den.
Så här skapar du i FileMaker Pro ett script som kör den här rapporten igen:
1. Välj Skapa script.
2. Skriv ett scriptnamn som ska visas på menyn Scripts eller behåll standardnamnet.
Det här är det scriptnamn du väljer på menyn Scripts när du vill köra den här rapporten igen.
3. Om du vill kan du välja Kör script automatiskt om du vill att FileMaker Pro ska visa en uppdaterad rapport varje gång du öppnar layouten.
Information och tips
Om din layout innehåller statistikdata men inte visas i rapporten när du kör scriptet, kanske du behöver växla till Listvy eller Tabellvy.
När du skapar ett script inkluderar FileMaker Pro standardsteg som du kan ändra när du avslutar guiden. Du kan till exempel lägga till eller radera steg, radera eller ändra scriptnamnet på Scripts-menyn eller skapa en knapp i layouten för att köra scriptet.
Om du bara vill inkludera en viss delmängd av posterna i databasen när du kör den här rapporten, kan du redigera scriptet till att omfatta scriptsteget Utför sökning i scriptet när du har avslutat guiden.
Relaterade avsnitt 
Skapa en layout
Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell
Skapa och redigera script