Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Kopiera post/sökpost
 
Kopiera post/sökpost
Användning 
Kopierar värdet i en post eller sökpost till Urklipp.
Se även 
Format 
Kopiera post/sökpost
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Textfälten kopieras i tabbavgränsat format, utan några stilar, i samma ordning som de visas i postens layout. Text i containerfält kopieras också. (Det här steget motsvarar att välja Kopiera på menyn Redigera när inget fält är aktivt.)
Kommentarer 
Innehåll som du klipper ut eller kopierar till Urklipp är tillgängligt för andra program.
När du använder steget Kopiera post med repeterade fält infogar FileMaker Pro gruppavgränsartecknet mellan varje repetition. Använd en textredigerare för att ersätta dessa tecken med någon annan avgränsare, t.ex. tabb eller mellanslag.
Alla fält i flytande fönster ignoreras när du kopierar poster.
Exempel 1 
Kopierar innehållet i den aktuella posten och visar en anpassad dialogruta.
Kopiera post/sökpost
Visa anpassad dialogruta ["Nu kan du klistra in den aktuella posten i kalkylbladsprogrammet."]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)