Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Kopiera alla poster/sökposter
 
Kopiera alla poster/sökposter
Användning 
Kopierar värdet i alla poster eller sökvillkoren i alla sökposter till Urklipp.
Se även 
Format 
Kopiera alla poster/sökposter
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
I bearbetningsläge kopierar det här scriptsteget värdena i alla poster till Urklipp. I sökläge kopieras alla sökposter till Urklipp.
Textfälten kopieras i tabbavgränsat format, utan några stilar, i samma ordning som de visas i postens layout. Text i containerfält kopieras också. (Detta scriptsteg är detsamma som att välja Kopiera på menyn Redigera medan du håller ned Skift-tangenten (Windows) eller Alt-tangenten (macOS) när det inte finns några aktiva fält.)
Kommentarer 
Innehåll som du klipper ut eller kopierar till Urklipp är tillgängligt för andra program.
När du använder steget Kopiera alla poster/sökposter med repeterade fält infogar FileMaker Pro gruppavgränsartecknet mellan varje repetition. Använd en textredigerare för att ersätta dessa tecken med någon annan avgränsare, t.ex. tabb eller mellanslag.
Alla fält i flytande fönster ignoreras när du kopierar poster.
Exempel 1 
Söker efter alla poster med samma kund-ID som den aktuella posten, sorterar, kopierar innehållet i alla poster i sökresultatet och visar en dialogruta.
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Kopiera alla poster/sökposter
Visa anpassad dialogruta ["Nu kan du klistra in data från aktuella " & Get ( HittadePoster ) & " fakturor."]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)