Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > Event verzenden
 
Event verzenden
Doel 
Voert in Windows een actie in een ander programma uit; verstuurt in macOS een Apple-activiteit naar een ander programma.
Zie ook 
Opmaak 
Windows: Event verzenden ["avet"; "<naam gebeurtenis>"; "<Bestand of Berekening of Tekst>"]
macOS: Event verzenden ["<Doelprogramma>"; "<Event-klasse>"; "<Event-ID>", "<Document of Berekening of Scripttekst>"]
Opties (Windows)
Via Verzend het bericht <naam gebeurtenis> kunt u de volgende opties kiezen:
document/toepassing openen geeft FileMaker Pro aan dat een documentbestand of toepassing moet worden geopend. Documenten worden geopend met de toepassing die in Windows is gekoppeld aan het bestandstype van het document.
document afdrukken geeft FileMaker Pro aan dat het document in een andere toepassing moet worden afgedrukt.
Met Bestand kunt u het te openen document/de te openen toepassing opgeven of het af te drukken document opgeven. Raadpleeg Bestandspaden maken voor meer informatie.
Met Berekening kunt u een bericht laten berekenen.
Met Tekst kunt u het bericht handmatig invoeren.
Breng doeltoepassing naar voorgrond activeert de doeltoepassing en geeft deze op het scherm weer. De weergave van de doeltoepassing kan de werking van uw script vertragen. Als Breng doeltoepassing naar voorgrond niet is ingeschakeld, wordt het event in de achtergrond uitgevoerd.
Opties (macOS)
In het veld Verzend het <waarde> event met kunt u de volgende opties kiezen:
Met toepassing openen geeft u FileMaker Pro opdracht om een toepassing te openen. Klik op Programma opgeven om de toepassing te selecteren.
Met document openen geeft u FileMaker Pro opdracht om een document te openen in de doeltoepassing. U kunt ook een berekende waarde of een script opgeven.
Met script uitvoeren geeft u FileMaker Pro opdracht een script uit te voeren in de taal van de doeltoepassing. Klik op Programma opgeven om een toepassing te selecteren en selecteer bij Document het document dat u wilt gebruiken met de doeltoepassing. U kunt ook Scripttekst selecteren en een scripttekst invoeren of de naam van het script invoeren (het script moet kunnen worden herkend door de doeltoepassing).
Wanneer u Andere kiest, wordt het dialoogvenster Event opgeven weergegeven, waarin u handmatig de Apple Event, Event-klasse en Event-ID kunt invoeren.
Met Document kunt u het document selecteren dat u wilt laten gebruiken met de doeltoepassing. Raadpleeg Bestandspaden maken voor meer informatie.
Met Berekening kunt u een berekening maken die de waarde genereert die u met het event wilt verzenden.
Wanneer u Doelprogramma naar voorgrond brengen inschakelt, wordt de doeltoepassing geactiveerd en op het scherm weergegeven. De weergave van de doeltoepassing kan de werking van uw script vertragen. Als Breng doeltoepassing naar voorgrond niet is ingeschakeld, wordt het event in de achtergrond uitgevoerd.
Met Doorgaan na beëindiging event geeft u FileMaker Pro opdracht pas verder te gaan wanneer het event is afgelopen. Als u niet wilt wachten tot het event is afgelopen, schakelt u deze optie uit.
Wanneer u Resultaat van het event kopiëren naar het klembord inschakelt, worden de gegevens die het resultaat zijn van de events gekopieerd naar het klembord, waar ze later kunnen worden opgehaald. Deze optie is uitgeschakeld als Doelprogramma naar voorgrond brengen is ingeschakeld.
Met Programma opgeven kunt u het doelprogramma selecteren.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
'Event verzenden' start een ander programma, opent een document in een ander programma of drukt een document in een ander programma af (Windows); verstuurt een Apple-activiteit naar een ander programma (macOS).
Bij elke scriptstap Event verzenden wordt één event verzonden. U kunt de scriptstap Event verzenden meerdere keren opnemen in een script.
Wanneer u een document of een toepassing laat berekenen of met tekst opgeeft, wordt het bestandstype of de naam van de toepassing als <onbekend> weergegeven in de scriptdefinitie.
Windows: Voor extra scriptmogelijkheden kunt u een programma in Basic of C maken en dat uitvoeren met deze scriptstap.
macOS: Wanneer FileMaker Pro een Apple Event verzendt, worden er (niet-gecompileerde) tekstgegevens verzonden. U moet weten welk type informatie de doeltoepassing verwacht te ontvangen met een event.
Voorbeeld 1 
Opent in macOS het programma Teksteditor.
Event verzenden ["TekstBewerken"; "aevt"; "oapp"]
Voorbeeld 2 
Opent in Windows het programma Kladblok.
Event verzenden ["aevt"; "odoc";"NOTEPAD.EXE"]
Voorbeeld 3 
Opent in Windows het bestand afbeelding.bmp met het standaardprogramma voor de afbeelding.
Event verzenden ["aevt"; "odoc";"foto.bmp"]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)