Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outthema's opslaan en beheren
 
Lay-outthema's opslaan en beheren
U kunt thema's in FileMaker Pro maken door wijzigingen aan lay-outstijlen aan te brengen en de wijzigingen in het thema op te slaan. U kunt een nieuw thema maken of het huidige thema hernoemen. U kunt geen stijlen gebruiken op andere lay-outs totdat u de stijlen opslaat in een thema.
Gebruik het dialoogvenster Thema's beheren voor het volgende:
kijken hoeveel thema's een bestand heeft
kijken op hoeveel lay-outs elk thema is toegepast
thema's uit een bestand hernoemen, dupliceren of verwijderen
thema's uit andere FileMaker Pro-bestanden importeren