Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor het openen van menuopdrachten > Containers beheren openen
 
Containers beheren openen
Doel 
Opent het dialoogvenster Containers beheren.
Zie ook 
Opmaak 
Containers beheren openen
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Nee 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
Deze scriptstap opent het dialoogvenster 'Containers beheren' waarin de gebruiker miniatuurinstellingen en externe locaties voor containerinhoud kan beheren. Deze scriptstap doet hetzelfde als wanneer u achtereenvolgens Bestand > Beheren > Containers kiest.
Opmerkingen 
U kunt deze scriptstap alleen uitvoeren als aan u de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Als u gebruikers zonder volledige toegangsprivileges deze scriptstap wilt laten uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op het huidige script in het scriptvenster en kiest u Volledige toegangsprivileges verlenen.
Zie Bestanden delen in een netwerk voor meer informatie wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in schema's in gedeelde databases.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze instellingen voor miniaturen wil bewerken en opent vervolgens het dialoogvenster 'Containers beheren'.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u instellingen voor miniatuurbeelden in containervelden wijzigen?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Containers beheren openen
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)