Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bestanden > Bestand openen
 
Bestand openen
Doel 
Opent het opgegeven FileMaker-bestand of staat toe dat de gebruiker een bestand selecteert om te openen.
Zie ook 
Opmaak 
Bestand openen [Verborgen openen: Aan/Uit; “<bestandsnaam>”]
Opties 
Met Verborgen openen geeft u in FileMaker Pro aan dat de opgegeven database moet worden geopend en meteen verborgen.
Met FileMaker-gegevensbron toevoegen geeft u een FileMaker Pro-database op die u wilt openen.
Met ODBC-gegevensbron toevoegen geeft u een ODBC-gegevensbron op die u wilt openen.
Met Gegevensbronnen beheren kunt u externe gegevensbronnen die u hebt toegevoegd, wijzigen of verwijderen. Raadpleeg FileMaker-gegevensbronnen bewerken en ODBC-gegevensbronnen bewerken.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Gedeeltelijk 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Bij ODBC-gegevensbronnen zorgt deze scriptstap ervoor dat er opnieuw verbinding wordt gemaakt met de ODBC-gegevensbron.
De scriptstappen na de scriptstap 'Bestand openen' worden uitgevoerd in het FileMaker-bestand dat het script bevat en niet in het bestand dat door het script wordt geopend.
Als u geen bestand opgeeft, wordt het dialoogvenster Bestand openen weergegeven in FileMaker Pro als de scriptstap Bestand openen wordt uitgevoerd, zodat de gebruiker een bestand kan opgeven. Het dialoogvenster Bestand openen wordt ook weergegeven als het bestand dat in het script wordt gebruikt is verplaatst, verwijderd of hernoemd.
Opmerkingen 
Als de functie om nieuwe databases te maken is uitgeschakeld in uw versie van FileMaker Pro, is het niet mogelijk om bestandstypen zoals Microsoft Excel-bestanden of bestanden waarin tabs als scheidingsteken worden gebruikt, te converteren naar FileMaker Pro-databases. U kunt echter wel nog de gegevens van andere bestandstypen importeren in FileMaker Pro (als u de database opent met een wachtwoord dat u in staat stelt te importeren). Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.
In runtimeoplossingen geeft de scriptstap Bestand openen een fout als resultaat als een extern bestand niet is gebonden aan de oplossing.
Deze scriptstap kan geen bestanden openen vanuit een niet-geautoriseerd bestand.
Als het opgegeven bestand wordt geopend en vervolgens verborgen door FileMaker Pro, worden scripts die zijn ingesteld om te worden uitgevoerd na opening toch uitgevoerd.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript exporteert records uit de huidige database, opent de database Back-up facturen en voert het script Facturen importeren uit vanuit de database Back-up facturen.
Records exporteren [Met dialoogvenster: Aan]
Bestand openen [Verborgen openen: Uit ; "Back-up facturen"]
Script uitvoeren ["Facturen importeren" uit bestand: "Back-up facturen"]
Verwante onderwerpen 
Bestand converteren
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Werken met externe gegevensbronnen