Grafieken maken van gegevens > Voorbeeld: gescheiden gegevens in een grafiek uitzetten
 
Voorbeeld: gescheiden gegevens in een grafiek uitzetten
In FileMaker Pro kunt u meerdere ingevoerde gegevens uit één veld in een grafiek uitzetten wanneer elke gegevenswaarde in het veld van de andere is gescheiden met een regelterugloopteken (door Returns gescheiden gegevens).
De grafiek
In dit voorbeeld maakt u een nieuw bestand met twee door Returns gescheiden velden: Land en Aantal klanten. De velden bevinden zich in één lay-out en alle gegevens worden in één record opgeslagen. Vervolgens maakt u een kolomgrafiek waarin het aantal klanten in elk land wordt vergeleken.
Een bestand maken
1. Voer één van de volgende handelingen uit:
Als het Startpaneel is geopend, klikt u op het tabblad Mijn oplossingen op de optie Nieuw en kiest u vervolgens Nieuwe oplossing.
Als het Startpaneel niet is geopend, kiest u Bestand > Nieuwe oplossing.
2. Geef het bestand de naam Wereldwijde klanten en klik daarna op Opslaan om het bestand op uw vaste schijf op te slaan.
Het bestand wordt in de bladermodus in de tabelweergave geopend. FileMaker Pro maakt de eerste tabel en lay-out voor u. Beide hebben dezelfde naam als het bestand.
De velden definiëren en opmaken
1. Klik in de eerste tabelrij op Veld maken en typ Land.
2. Klik in de kolom op + en typ Aantal klanten.
3. Klik op Weergeven als Formulierweergave op de lay-outbalk om naar de formulierweergave te gaan en klik op Lay-out bewerken om naar de lay-outmodus over te schakelen.
4. Selecteer het veld en de veldlabel Aantal klanten en sleep deze ongeveer 2,5 cm naar beneden.
5. Selecteer het veld Land en sleep de selectiehandgrepen ervan naar beneden tot u vijf rijen in het veld ziet.
6. Selecteer het veld Aantal klanten en sleep de selectiehandgrepen ervan naar beneden tot u vijf rijen in het veld ziet.
7. Kies Lay-outs > Lay-out opslaan en klik vervolgens op Lay-out verlaten om de wijzigingen op te slaan en naar de modus Bladeren terug te gaan.
Tip  U kunt Wijzigingen in lay-out automatisch opslaan (niet vragen) als u de wijzigingen aan de lay-out wilt opslaan wanneer u deze verlaat.
Gegevens aan het bestand toevoegen
1. Klik op Nieuwe record op de statusbalk.
2. Typ in het veld Land de volgende landnamen, waarbij u na elke landnaam op Enter of Return drukt.
Spanje
Italië
Japan
Duitsland
Verenigde Staten
3. Typ in het veld Aantal klanten de volgende waarden, waarbij u na elke waarde op Enter of Return drukt.
15
6
23
10
29
U hebt twee velden gemaakt die door Returns gescheiden gegevens bevatten.
Een kolom maken om het aantal klanten in elk land te vergelijken
1. Klik op de lay-outbalk op Lay-out bewerken om naar de lay-outmodus over te schakelen.
2. Sleep de grijze gedeeltegrens van het hoofdgedeelte naar beneden om ruimte voor de grafiek te maken.
3. Klik op het Grafiekgereedschap Grafiekgereedschap op de statusbalk, klik op het hoofdgedeelte van de lay-out en sleep een groot rechthoek naar de positie waar de grafiek moet verschijnen.
Het dialoogvenster Grafiek instellen wordt weergegeven.
4. Klik in het Grafiekeninfovenster op Gegevensbron en kies Huidige record (gescheiden gegevens).
5. Voer in het gebied Grafiek van het Grafiekeninfovenster de volgende gegevens in:
 
Voor
Gaat u als volgt te werk
Titel
Typ Klanten per land.
Type
Kies Kolom.
X-as (horizontaal)
Typ voor Titel de tekst Landen.
Voor Gegevens klikt u op Knop Opgeven, kiest u Veldnaam opgeven, kiest u Land in de lijst en klikt u op OK.
Gegevenswaarden uit het veld Land verschijnen onder de grafiek. Het zijn labels voor de kolommen in uw grafiek (x-reeks). Dit zijn de gegevens die u vergelijkt.
Y-as (verticaal)
Typ voor Titel de tekst Aantal klanten.
Voor Gegevens klikt u op Knop Opgeven, kiest u Veldnaam opgeven, kiest u Aantal klanten in de lijst en klikt u op OK.
De kolommen in uw grafiek tonen de gegevenswaarden van het veld Aantal klanten (Y-reeks). Dit zijn de gegevens die u meet.
6. Klik op Gereed.
7. Kies Lay-outs > Lay-out opslaan en klik vervolgens op Lay-out verlaten om de wijzigingen op te slaan en naar de modus Bladeren terug te gaan.
Elke door Returns gescheiden waarde in het veld 'Land' komt overeen met een door Returns gescheiden waarde in het veld 'Aantal klanten' in de volgorde waarin de gegevens zijn ingevoerd.