Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor accounts > Account verwijderen
 
Account verwijderen
Doel 
Verwijdert de opgegeven account.
Zie ook 
Opmaak 
Account verwijderen [Accountnaam: <accountnaam>]
Opties 
Met Accountnaam kunt u de naam van de bestaande FileMaker Pro-account opgeven die moet worden verwijderd.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Deze scriptstap verwijdert een account zonder een dialoogvenster weer te geven.
Opmerkingen 
U moet een bestaande account opgeven.
U kunt deze scriptstap alleen uitvoeren als aan u de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Als u wilt toestaan dat gebruikers zonder volledige toegangsprivileges deze scriptstap uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op het huidige script in het scriptvenster en kiest u Volledige toegangsprivileges verlenen.
U kunt deze scriptstap niet gebruiken om een account met privileges voor volledige toegang te verwijderen.
Voorbeeld 1 
Deze scriptstap verwijdert de account Verkoop.
Account verwijderen [Accountnaam: "Verkoop"]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript verwijdert de huidige account als deze privileges voor volledige toegang heeft.
If [Get (HuidigeNaamPrivilegeset) ≠ "[Volledige toegang]"]
Account verwijderen [Accountnaam: Get (AccountNaam)]
Opnieuw aanmelden [Met dialoogvenster: Aan]
Else
Aangepast dialoogvenster tonen ["U hebt niet voldoende privileges om een account te verwijderen."]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)