Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor accounts
 
Scriptstappen voor accounts
Met scriptstappen voor accounts kunt u gebruikersaccounts maken en beheren. Met scriptstappen voor accounts kunt u:
accounts toevoegen
accounts verwijderen
wachtwoorden voor accounts opnieuw instellen
wachtwoorden wijzigen
accounts inschakelen
aanmelden bij een bestand met een andere account en een ander wachtwoord.
Opmerkingen 
Aan accounts die worden gemaakt met scriptstappen kunnen geen privileges voor volledige toegang worden verleend (dit kan alleen met accounts die handmatig worden gemaakt).
Gebruikers moeten beschikken over de privilegeset Volledige toegang om scriptstappen voor accounts uit te voeren. Als u wilt toestaan dat gebruikers zonder volledige toegangsprivileges scriptstappen voor accounts uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op het huidige script in het scriptvenster en kiest u Volledige toegangsprivileges verlenen. Zie Scriptprivileges bewerken voor meer informatie over toegangsprivileges en scriptstappen.