FileMaker Pro Advanced gebruiken > Eigen functies (FileMaker Pro Advanced) > Afhankelijkheidsregels voor eigen functies (FileMaker Pro Advanced)
 
Afhankelijkheidsregels voor eigen functies (FileMaker Pro Advanced)
Wanneer u een eigen functie kopieert of importeert in een bestand, probeert FileMaker Pro alle mogelijke afhankelijkheden in de functie op te lossen. Afhankelijk van de omstandigheden gelden de volgende afhankelijkheidsregels:
Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b, maar alleen functie_a is gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand dat een functie_b bevat, roept functie_a functie_b in het doelbestand aan, wat tot onverwachte resultaten kan leiden.
Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b, maar alleen functie_a is gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand, verschijnt functie_a tussen commentaartekens (/*<functiedefinitie>*/) in het dialoogvenster Eigen functies beheren, wat aangeeft dat de nieuwe functie ongeldig is in het doelbestand.
Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b en zowel functie_a als functie_b in het doelbestand is gekopieerd of geïmporteerd, werkt functie_a zoals verwacht.
Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b en beide functies zijn gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand dat al een functie_b bevat, wordt de gekopieerde functie_b hernoemd naar functie_b N. FileMaker Pro werkt functie_a bij om functie_b N aan te roepen en functie_a werkt zoals verwacht.
Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b en beide functies zijn gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand dat al een functie_a en functie_b bevat, worden de gekopieerde functies hernoemd naar functie_a N en functie_b M. FileMaker Pro werkt de naam van function_a N bij naar functie_b M en functie_a N werkt zoals functie_a in het oorspronkelijke bestand.
Als functie_a zichzelf recursief aanroept en wordt gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand dat al een functie_a bevat, hernoemt FileMaker Pro de gekopieerde functie om de integriteit van de afhankelijkheid te handhaven.
Verwante onderwerpen 
Eigen functies gebruiken (FileMaker Pro Advanced)
Eigen functies importeren (FileMaker Pro Advanced)