Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor spellingcontrole > Woord corrigeren
 
Woord corrigeren
Doel 
Opent het dialoogvenster Spelling waarin u een woord kunt corrigeren dat FileMaker Pro als fout heeft gemarkeerd.
Zie ook 
Opmaak 
Woord corrigeren
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap doet hetzelfde als wanneer u achtereenvolgens Bewerken > Spelling > Woord corrigeren kiest.
Met deze scriptstap kunt u voor gebruikers van wie u de toegang tot FileMaker Pro-menu's hebt beperkt het dialoogvenster Spelling openen.
Opmerkingen 
Voor deze scriptstap moet wel de optie Spelling controleren tijdens typen zijn ingeschakeld (kies Bestand > Bestandsopties > tabblad Spelling.)
Deze scriptstap kan alleen woorden corrigeren waarvan FileMaker Pro aangeeft dat die verkeerd gespeld zijn.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze het dialoogvenster 'Spelling' wil openen.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Het dialoogvenster Spelling openen om spelling te corrigeren?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Woord corrigeren
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)