Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor spellingcontrole
 
Scriptstappen voor spellingcontrole
Met scriptstappen voor spellingcontrole kunt u:
de spelling controleren in een tekstselectie
de spelling van een record controleren.
de spelling van een volledige gevonden reeks controleren
een woord corrigeren
spellingopties voor een bestand instellen
een woordenlijst selecteren
de gebruikerswoordenlijst bewerken.