Records exporteren

  1. Zoek de te exporteren records. Raadpleeg Records zoeken.
  2. Geef de lay-out weer.
  3. Tik op pictogram van het menu Actie en tik daarna op Exporteren pictogram Exporteren.
  4. (optioneel) Verander de bestandsnaam.
  5. Kies een bestandstype.
  6. Selecteer de velden die u wilt exporteren. Tik daarna op Gereed.
  7. (optioneel) Schakel Lay-outopmaak gebruiken in om getal-, datum- en tijdgegevens op te maken met de veldopmaak die in de huidige lay-out is opgegeven.
  8. Tik op Doorgaan.
  9. Kies een optie. Raadpleeg Opties voor delen kiezen.