Records zoeken

U kunt in de velden van een lay-out snel zoeken naar informatie. U kunt echter ook een complexere zoekopdracht opgeven in de zoekmodus.

U kunt een nieuwe zoekopdracht maken om op te geven welke gegevens u wilt zoeken. U kunt ook opgeven welke gegevens u wilt weglaten. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar alle facturen, behalve de facturen die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt.

Snel zoeken

 1. Tik op pictogram Zoeken.
 2. iPad: tik op Snel zoeken pictogram Snel zoeken.
 3. Typ één of meer woorden in het tekstvak Zoeken en tik daarna op Zoeken.

Records zoeken die aan criteria voldoen

 1. Tik op pictogram Zoeken.
 2. Tik op Nieuwe zoekopdracht maken pictogram Nieuwe zoekopdracht maken.
 3. In de zoekopdracht voert u de criteria in die u in een veld wilt zoeken. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar records waarvan het veld Woonplaats de waarde Amsterdam bevat, tikt u op het veld Woonplaats en typt u Amsterdam.

  Hieronder vindt u meer informatie over zoekoperatoren waarmee u criteria kunt opgeven.

 4. (optioneel) Als u een AND-zoekopdracht wilt uitvoeren, typt u in dezelfde zoekopdracht extra criteria in andere velden. U kunt bijvoorbeeld een zoekopdracht uitvoeren waarbij het veld Woonplaats de waarde Amsterdam bevat en het veld Achternaam de waarde Smits bevat.
 5. (optioneel) Als u een OR-zoekopdracht wilt uitvoeren, voegt u een nieuwe zoekopdracht toe:
  • iPhone: tik op symbool Zoekopdracht bewerken en tik daarna op Nieuwe zoekopdracht symbool Nieuwe zoekopdracht.
  • iPad: tik op symbool Nieuwe zoekopdracht toevoegen.
 6. Geef extra criteria op. U kunt bijvoorbeeld een zoekopdracht uitvoeren waarbij het veld Woonplaats de waarde Amsterdam OF Parijs bevat.

 7. Tik op Start op het toetsenbord of op Zoeken in de rechterbovenhoek van het venster.

Records zoeken die niet voldoen aan criteria

 1. Tik op pictogram Zoeken.
 2. Tik op Nieuwe zoekopdracht maken pictogram Nieuwe zoekopdracht maken.
 3. Tik op pictogram Zoekopdracht en tik daarna op Overeenkomsten weglaten.
 4. Voer de criteria in die u wilt overslaan in een veld en tik vervolgens op Start op het toetsenbord of op Zoeken in de rechterbovenhoek van het venster.

Voor informatie over geavanceerde zoekopties raadpleegt u Zoekopdrachten wijzigen.

Zoekresultaten bekijken

Na een zoekopdracht veegt u met twee vingers of tikt u op de pijlen om door de records te scrollen.

Aantekeningen

Zoekoperatoren

In de zoekmodus kunt u de volgende operatoren gebruiken. De enige operator die door Snel zoeken wordt ondersteund, is het dubbele aanhalingsteken (" ").

Operator Beschrijving
= overeenkomstig met hele woord (of overeenkomst leeg)
== overeenkomstig met volledige veld
! dubbele waarden zoeken
< kleiner dan
<= kleiner dan of gelijk aan
> groter dan
>= groter dan of gelijk aan
... bereik
// huidige datum
? ongeldige datum of tijd
@ één willekeurig teken
# één willekeurig cijfer
* nul of meer tekens
\ volgend teken escapeteken
“" overeenkomstig met aantal woorden (vanaf begin woord)
*"" overeenkomstig met aantal woorden (vanaf willekeurige positie)
~ flexibel zoeken (alleen Japans)