Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records opslaan als Excel
 

Records opslaan als Excel

Slaat records op in een opgegeven Excel-werkblad.

Zie ook 

Opties 

Met dialoogvenster geeft aan of bij de uitvoering van de scriptstap het dialoogvenster 'Excel-opties' wordt weergegeven als u al een bestand hebt opgegeven. Als u geen bestand hebt opgegeven, wordt het dialoogvenster 'Records opslaan als Excel' weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd maar niet het dialoogvenster 'Excel-opties'.

Met Uitvoerbestand opgeven geeft u het bestandspad op. Kies de map waarnaar u wilt exporteren of typ het bestandspad rechtstreeks in de lijst. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro Advanced gebruikt het eerste pad dat wordt gevonden. Raadpleeg Bestandspaden maken.

U kunt het volgende selecteren:

Bestand automatisch openen zodat het uitvoerbestand met het standaardprogramma wordt geopend

E-mail maken met bestand als bijlage zodat een nieuw e-mailbericht met het uitvoerbestand als bijlage wordt gemaakt in het standaardprogramma voor e-mail van de gebruiker

Als FileMaker Pro Advanced een script uitvoert dat geen absolute pad opgeeft en het databasebestand met het script wordt gehost, wordt aangenomen dat het pad de map Documenten van de huidige gebruiker is.

Met Opties opgeven geeft u het dialoogvenster "Records opslaan als Excel" Opties weer. Kies in de lijst Opslaan de optie Records die worden doorgebladerd of Huidige record. Geef op of de waarden in de eerste rij als veldnamen of als gegevens moeten worden gebruikt. Voor Werkblad, Titel, Onderwerp en Auteur kunt u tekst rechtstreeks invoeren of op Opgeven klikken om een veldnaam of waarden uit een berekening op te geven.

Met Mappen maken geeft u op of nieuwe mappen moeten worden gemaakt op het pad van het uitvoerbestand.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nee 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud-product 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 8.0

Beschrijving 

Deze scriptstap werkt in alle modi, behalve de zoekmodus.

Opmerkingen 

Om records op te slaan als een Microsoft Excel-werkblad, moet uw privilegeset het privilege Exporteren toestaan bevatten of moet u instellen dat het script met volledige toegangsprivileges wordt uitgevoerd.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript zoekt en sorteert records en slaat de gevonden reeks op als een Excel-bestand zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.

Ga naar lay-out ["Facturen"]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Records opslaan als Excel [Met dialoogvenster: Uit; "Lijst niet-betaalde facturen.xlsx"; Records die worden doorgebladerd; Mappen maken: Uit]

Verwante onderwerpen 

Records exporteren scriptstap

Records importeren scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)