Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server
 

Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server

Du kan använda FileMaker Server som:

En datakälla. Du kan dela FileMaker Pro Advanced-databasfiler med andra program på samma dator eller över ett nätverk med hjälp av ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity). Använd till exempel FileMaker Pro Advanced-data i andra program för att skapa diagram, analysera siffror och generera rapporter.

En ODBC-klientapplikation. Delade FileMaker Pro Advanced-databaser kan samverka med datakällor på samma dator eller över ett nätverk. Till exempel kan delade FileMaker Pro Advanced-databaser fungera interaktivt med en Oracle-datakälla som har definierats i FileMaker Pro Advanced-relationsdiagrammet och i layouter.

FileMaker Server som datakälla

FileMaker Server innehåller all den programvara som du behöver för att dela din databas som en datakälla via ODBC och JDBC, inklusive de klientdrivrutiner du använder för att få åtkomst till din databas från andra ODBC- eller JDBC-kompatibla program. Mer information om hur du aktiverar en databas för delning finns i Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC.

Information om hur du använder klientdrivrutiner och hur du använder SQL med en FileMaker-databasfil som ODBC- eller JDBC-källa finns i FileMaker Guide för ODBC och JDBC.

Detaljerad information om vilka SQL-satser, uttryck och funktioner som stöds finns i FileMaker SQL-referens.

FileMaker Server som ett ODBC-klientprogram

När du använder FileMaker Server som ett klientprogram måste du installera och konfigurera drivrutiner för ODBC-datakällorna för att få åtkomst till och ställa in datakällsnamnet (DSN) som delade FileMaker Pro Advanced-databaser är utformade för att använda. Till exempel måste du för att få åtkomst till data från en Oracle-databas som använder ODBC installera och konfigurera en ODBC-klientdrivrutin och ställa in exakt samma DSN som FileMaker Pro Advanced-databasen utformades för att använda. FileMaker Server stöder flera drivrutiner från andra tillverkare. Mer information finns i Ansluta till externa ODBC-datakällor.

Se FileMaker Pro Advanced Hjälp för information om:

Att arbeta med ODBC-datakällor interaktivt, i realtid, i relationsdiagrammet och i layouterna.

Att importera ODBC-data i gruppbearbetning med SQL-frågor.

Vad du behöver för att arbeta med ODBC och JDBC i FileMaker Server

 

För att

Se

Dela en FileMaker Pro Advanced-databas som en datakälla

Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC

FileMaker Guide för ODBC och JDBC

Vara värd för en FileMaker Pro Advanced-databas som har åtkomst till en extern ODBC-datakälla

Ansluta till externa ODBC-datakällor

FileMaker Pro Advanced Hjälp

Relaterade avsnitt 

Inställningar för serverinformation