Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server > Ansluta till externa ODBC-datakällor
 

Ansluta till externa ODBC-datakällor

Om du vill vara värd för en FileMaker Pro Advanced-databas som arbetar med data i en extern ODBC-datakälla, måste du konfigurera en ODBC-klientdrivrutin för den ODBC-datakälla som FileMaker Pro Advanced-databasen har åtkomst till. Om databasen exempelvis kommer att använda poster från en Oracle-databas måste du konfigurera en Oracle-klientdrivrutin.

Obs!  ODBC-klientdrivrutinen måste vara installerad och konfigurerad på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.

När en FileMaker Pro Advanced-klient eller webbpubliceringssession ansluter till den delade FileMaker Pro Advanced-databasen får FileMaker Server åtkomst till data i den externa ODBC-datakällan å klientens vägnar. Därför samverkar inte den klient som är ansluten till FileMaker Server inte direkt med den externa datakälla, och behöver inte installera och konfigurera en ODBC-klientdrivrutin. Endast masterdatorn i FileMaker-lösningen kräver ODBC-klientdrivrutinen.

Detaljerad information om att utforma en FileMaker Pro Advanced-databas som får åtkomst till externa datakällor finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Så här gör du för att konfigurera en ODBC-klientdrivrutin och ställa in en DSN på FileMaker Server:

Hur du samverkar med datakällor, tillhandahåller lösenord och utför och visar frågeresultat varierar mellan de olika klientdrivrutinerna för varje program. Dessutom kan konfigurationen av datakällan variera för ODBC-klientdrivrutiner från olika tillverkare.

Använd följande procedurer som allmänna riktlinjer för konfiguration av datakällor (mer information finns i dokumentationen som medföljer varje datakällprogram).

Konfigurera DSN (Windows)

1. Öppna Administrationsverktyg:

Windows-versioner med Start-menyn: På skrivbordet klickar du på Kontrollpanelen > Administrationsverktyg.

Windows-versioner med Start-skärmen: Visa snabbknapparna och klicka sedan på Inställningar. Välj Visa administrationsverktyg.

2. I Administrationsverktyg öppnar du Datakällor (ODBC).

3. Klicka på fliken System-DSN i ODBC – Administrera datakälla.

Om datakällan redan finns i listan är drivrutinen redan konfigurerad. Du kan hoppa över resten av stegen och börja öppna ODBC-data eller välja din datakälla och klicka på Konfigurera om du vill ändra sättet att samverka med datakälla.

Ett systemrelaterat DSN är tillgängligt för alla användare som loggar in på din dator. Ett användar-DSN är bara tillgängligt när du loggar in.

Viktigt  Endast system-DSN stöds för FileMaker Pro Advanced-databaser som fungerar med ODBC-tabeller i relationsdiagrammet i FileMaker Pro Advanced.

4. Klicka på Lägg till om du vill konfigurera en drivrutin för datakällan.

Alla ODBC-klientdrivrutiner som är installerade på datorn visas i en lista.

FileMaker Server stöder flera drivrutiner från andra tillverkare. Information om drivrutiner som stöds finns på Kundsupport.

Installera en ny drivrutin med hjälp av installationsprogrammet för drivrutinen.

5. Välj drivrutinen för den datakälla som den delade FileMaker Pro Advanced-databasen är utformad för att ge åtkomst till, klicka sedan på Slutför.

6. Vid Datakällnamn anger du det identiska DSN-namn som FileMaker Pro Advanced-databasen är utformad för att ansluta till.

Viktigt  Namnet du anger här måste vara exakt likadant som det DSN-namn som databasen utformades för att använda i FileMaker Pro Advanced. För varje DSN som används av varje databas som du är värd för måste du konfigurera ett matchande DSN-namn på FileMaker Server-huvuddatorn.

För många drivrutiner kan du också anpassa anslutningen till en datakälla, t ex hur du identifierar en viss datakällfil.

Konfigurera DSN (macOS)

De här anvisningarna förutsätter att du har installerat ODBC Manager från Actual Technologies på www.odbcmanager.net, som är ett gratisprogram som FileMaker inte ger support för.

1. Starta verktyget ODBC Manager. (ODBC Manager installeras i mappen Verktygsprogram i mappen Program.)

2. Klicka på fliken System-DSN i ODBC Manager.

Om datakällan redan finns i listan är drivrutinen redan konfigurerad. Du kan hoppa över resten av stegen och börja öppna ODBC-data eller välja din datakälla och klicka på Konfigurera om du vill ändra sättet att samverka med datakälla.

Ett systemrelaterat DSN (Data Source Name, dvs namn på datakälla) är tillgängligt för alla användare som loggar in på din dator. Ett användar-DSN är bara tillgängligt när du loggar in.

Viktigt  Endast system-DSN stöds för FileMaker Pro Advanced-databaser som fungerar med ODBC-tabeller i relationsdiagrammet i FileMaker Pro Advanced.

3. Klicka på Lägg till om du vill konfigurera en drivrutin för datakällan.

Alla ODBC-klientdrivrutiner som är installerade på datorn visas i en lista.

FileMaker Server stöder flera drivrutiner från andra tillverkare. Information om drivrutiner som stöds finns på Support.

Installera en ny drivrutin med hjälp av installationsprogrammet för drivrutinen.

4. Välj drivrutinen för den datakälla som den delade FileMaker Pro Advanced-databasen är utformad för att ge åtkomst till, klicka sedan på Slutför.

En installationsdialogruta öppnas.

5. Vid Datakällnamn anger du det identiska DSN-namn som FileMaker Pro Advanced-databasen är utformad för att ansluta till.

Viktigt  Det datakällnamn du anger här måste vara exakt likadant som det datakällnamn som databasen utformades för att använda i FileMaker Pro Advanced. Så för varje databasnamn som används av varje databas som du är värd för måste du konfigurera ett matchande datakällnamn på FileMaker Server-huvuddatorn.

För många drivrutiner kan du också anpassa anslutningen till en datakälla, t ex hur du identifierar en viss datakällfil.

Relaterade avsnitt 

Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server