Felsökning > Problem som klienten ser
 

Problem som klienten ser

FileMaker Server-namnet visas inte i dialogrutan Värdar i FileMaker Pro Advanced

Windows: Kontrollera att FileMaker Server-tjänsten har startats i noden Tjänster (lokala).

Du kan behöva ange värdens IP-adress för datorn där FileMaker Server körs. I dialogrutan Nätverkssökväg i FileMaker Pro Advanced skriver du: fmnet:/<IP-adress>.

Klienter kan inte se databaser som FileMaker Server är värd för

Brandväggsinställningarna på FileMaker Server-datorn kan blockera visningen av databaser för klienter. Information om vilka portar som behöver vara öppna i brandväggar finns i Portar som används av FileMaker Server.

Meddelandet “Kommunikationen med värddatorn avbröts och kunde inte återupptas” visas på en klientdator

FileMaker Server kopplade bort en klient från en databas, eftersom klienten inte följde en uppmaning från FileMaker Server om att stänga en databas. Kommunikationen mellan värden och klienten kan ha brutits på grund av ett maskinvarufel (avbruten nätverksanslutning) eller en tidsgräns för anslutning i programvaran (inget svar från klienten under en viss tid). Det senare felet kan orsakas av en skärmsläckare eller en processorkrävande åtgärd.

Meddelandet “[Servernamn] är inte längre tillgänglig eller också har värdens kapacitet överskridits” visas på en klientdator

FileMaker Server har stängts av, eller också har det maximala tillåtna antalet klienter på FileMaker Server uppnåtts. Kontrollera att FileMaker Server är igång eller öka antalet klienter som tillåts på fliken Administration > FileMaker-licenser.

Meddelandet “Värdkapaciteten har överskridits” visas på en klientdator

Det maximala tillåtna antalet klienter på FileMaker Server har uppnåtts. Du kan öka antalet klienter i din licens genom att gå till fliken Administration > FileMaker-licenser.

Meddelandet “Åtgärden inte kan utföras eftersom filen inte kan ändras” visas på en klientdator (FileMaker Pro Advanced-databaser med FileMaker Server som värd i macOS)

Klienterna kan inte ändra databasfilen, eftersom behörighetsinställningarna för databasfilen är felaktiga. Operativsystemgruppen fmsadmin måste vara ägare till databasfilen och ha läs- och skrivbehörighet. Event.log rapporterar “Öppnade databasen [filnamn] i skrivskyddat läge”. (Om gruppen fmsadmin inte är ägare till databasfilen kan FileMaker Server inte identifiera databasfilen, och ingen post registreras i Event.log.)

Relaterade avsnitt 

Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server

Förbättra prestanda

Användare, grupper och behörighet (macOS)

Felsökning