Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter
 

Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter

Med Admin Console kan du starta och stoppa databasservern, FileMaker Data API-motorn, Web Publishing Engine på en FileMaker WebDirect-huvuddator eller -arbetsdator och XDBC Listener separat utan att starta om huvuddatorn.

 

För att

Gör så här

Stoppa databasservern

1. Klicka på fliken Konfiguration > Allmänna inställningar.

2. För Databasserver klickar du på Stoppa databasservern.

3. Ange ett meddelande och en fördröjningstid och klicka sedan på Stoppa databasservern.

Viktigt  Om du anger en fördröjning på 0 kopplas klienterna bort direkt och de kan därför förlora osparat arbete.

Obs!  När du stoppat databasservern kan du bara se sidan Status för databasserver. Om du vill använda andra Admin Console-komponenter måste du starta databasservern igen.

Starta databasservern

På sidan Status för databasserver klickar du på Starta databasservern.

Om databasservern inte startar kan det vara så att andra serverprocesser behöva startas om först. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).

Starta och stoppa åtkomst till via FileMaker WebDirect eller Anpassad webbpublicering

1. Klicka på fliken Connectorer > Webbpublicering.

2. Ställ in Huvuddator till Körs eller Otillgänglig.

Starta eller stoppa en FileMaker WebDirect-arbetsdator

1. Klicka på fliken Connectorer > Webbpublicering.

2. Ställ in Arbetsdator till Körs eller Otillgänglig.

Information om hur du lägger till arbetsdatorer till FileMaker Server-driftsättningen finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

Starta och stoppa åtkomst med FileMaker Data API

1. Klicka på fliken Connectorer > FileMaker Data API.

2. Ställ in FileMaker Data API till Aktiverad eller Inaktiverad.

Starta och stoppa XDBC Listener

1. Klicka på fliken Connectorer > ODBC/JDBC.

2. Ställ in ODBC/JDBC till Aktiverad eller Inaktiverad.

Viktigt  När du startar eller stoppar en komponent kan det ta lite tid innan tillståndet ändras. Komponenten kan visa en inaktiverad status till dess att processen är avslutad.

Kommentarer 

Om FileMaker Pro Advanced körs ska du inte starta några FileMaker Server-processer. Stoppa FileMaker Pro Advanced och starta sedan databasservern. Om detta problem kvarstår startar du om datorn och startar sedan FileMaker Server-processerna innan du startar FileMaker Pro Advanced.

Om databasservern inte lyckas starta, kontrollerar du Loggboken (Windows) eller Systemmeddelanden (macOS) efter felmeddelanden.

Om du har stora filer eller filer med många anslutna klienter kan processen att stoppa databasservern ta flera minuter. Om du stöter på problem försöker du koppla bort klienterna. Mer information finns i Koppla från klienter från FileMaker Server. Försök också att stänga delade filer. Mer information finns i Stänga värdbaserade filer.

Du kan också stoppa och starta dessa komponenter från CLI. Se Använda kommandoradsgränssnittet för information om kommandona fmsadmin start och fmsadmin stop.

Om du behöver starta eller stoppa FileMaker Server-tjänsten eller FileMaker Server-bakgrundsprocesserna manuellt går du till Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).

Relaterade avsnitt 

Startinställningar