Starta Admin Console > Starta guiden Driftsättning på en arbetsdator
 

Starta guiden Driftsättning på en arbetsdator

Windows: Dubbelklicka på genvägen FileMaker WebDirect Worker Deployment Assistant på skrivbordet.

Windows-versioner med Start-menyn: Klicka på Start > Alla appar eller Alla program > FileMaker Server > FileMaker WebDirect Worker Deployment Assistant.

Windows-versioner med Start-skärmen: Gå till Startskärmen och klicka på FileMaker WebDirect Worker Deployment Assistant.

macOS: Dubbelklicka på genvägen FileMaker WebDirect Worker Deployment Assistant på skrivbordet.

Ange http://localhost:16003 i en webbläsare på arbetsdatorn.

Relaterade avsnitt 

Använda guiden Driftsättning på en arbetsdator