Använda ett mellanliggande certifikat

Beroende på den typ av SSL-certifikat som du köper kan certifikatutfärdaren (CA) ge dig både ett anpassat SSL-certifikat och ett mellanliggande certifikat. Detta anger att SSL-certifikatet signerades av en mellanliggande certifikatutfärdare.

Ett mellanliggande certifikat kan tillhandahålla en extra nivå av säkerhet, eftersom det tillhandahåller rotcertifikatet utan att exponera rotcertifikatet direkt. Rotcertifikatet och det mellanliggande certifikatet utgör en certifikatkedja som certifierar det anpassade SSL-certifikat som utfärdats till dig.

Du måste installera det mellanliggande certifikatet med det SSL-certifikat som utfärdats till dig för att komplettera förtroendekedjan för ditt anpassade SSL-certifikat.

Relaterade avsnitt 

Skydda dina data

Importera ett SSL-certifikat under driftsättning

Importera ett anpassat SSL-certifikat