Spara och läsa in scheman > Spara schemainställningar
 

Spara schemainställningar

1. Klicka på fliken Konfiguration > Scriptscheman eller fliken Säkerhetskopieringar > Scheman för säkerhetskopiering.

2. Välj Spara/läs in > Spara alla scheman.

3. Spara schemainställningsfilen på platsen som anges av webbläsaren eller hitta en ny plats. Filen skapas med fms17_settings.settings som standardnamn.

Kommentarer 

Schemainställningsfilen innehåller all information om scheman för säkerhetskopiering, scriptscheman, meddelandescheman och scheman för verifiering av databaser. Den innehåller inte några andra Admin Console-inställningar.

Alla lösenord i schemainställningsfilen är krypterade.

Redigera inte schemainställningsfilen, i så fall kan inte inställningarna läsas in.

När du sparar en schemainställningsfil, sparas den på det språk som används i ursprungsinstallationens operativsystem på huvuddatorn. När schemainställningsfilen läses in kan språket i inställningsfilen vara ett annat språk än språkinställningen på huvuddatorn.

Relaterade avsnitt 

Spara och läsa in scheman

Läsa in schemainställningar