Spara och läsa in scheman
 

Spara och läsa in scheman

Om du behöver ominstallera FileMaker Server på samma dator eller flytta installationen till en annan dator, kan du spara inställningarna för scheman som konfigurerats i den aktuella installationen. När du har slutfört installationen av FileMaker Server kan du läsa in inställningarna för scheman och omedelbart konfigurera dem i den nya installationen. Nedanstående anvisningar ger en översikt över processen.

Viktigt  När du sparar scheman inkluderar schemainställningsfilen scheman för säkerhetskopiering, scriptscheman, meddelandescheman och scheman för verifiering av databaser. När du läser in en schemainställningsfil ersätter Admin Console alla befintliga scheman.

1. I din aktuella installation av FileMaker Server (källservern) sparar du inställningarna för befintliga scheman i en schemainställningsfil. Du kommer att använda filen för att skapa scheman i den nya FileMaker Server-installationen. Mer information finns i Spara schemainställningar.

2. Installera FileMaker Server

Om du flyttar installationen till en annan dator ska du skapa en mappstruktur på den nya datorn som är identisk med mappstrukturen på källdatorn.

Kopiera eller flytta innehållet i standarddatabasmappen och den extra databasmappen från källdatorn till den nya datorn, inklusive databaser, systemscript, externa filer för scriptsekvenser och plugin-program.

Tips  Ett enkelt sätt att återskapa mappstrukturen och kopiera databaser och andra filer är att skapa ett arkiv med filer och mappar på källdatorn och extrahera arkivet på den nya datorn.

Obs!  De undermappar som i macOS innehåller databaser, säkerhetskopior, scriptfiler eller plugin-program måste vara läs- och skrivbara för gruppen fmsadmin. Mappar som innehåller databaser eller säkerhetskopior måste vara skrivbara så att gruppen fmsadmin kan skapa säkerhetskopior och göra överföringar. Vissa plugin-program eller scripts som använder inställningar eller mappar med ytterligare filer kan behöva skrivbehörighet till dessa filer och mappar.

Mer information om att flytta en befintlig installation av FileMaker Server till en annan dator finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

3. När installationen av FileMaker Server har slutförts kan du läsa in inställningsfilen för scheman i Admin Console. Mer information finns i Läsa in schemainställningar.

Relaterade avsnitt 

Överföra databasfiler manuellt