Spara och läsa in scheman > Läsa in schemainställningar
 

Läsa in schemainställningar

Viktigt  När du läser in en schemainställningsfil tas alla befintliga scheman – scheman för säkerhetskopiering, scriptscheman, meddelandescheman och scheman för verifiering av databaser – bort och ersätts av de scheman som finns i schemainställningsfilen. Det går inte att slå ihop schemainställningar från olika FileMaker Server-driftsättningar.

Innan du läser in schemainställningsfilen ska du kontrollera att du har skapat en mappstruktur i den nya FileMaker Server-installationen som är identisk med källserverinstallationen. Kopiera databaser, scripts och andra lösningsfiler från källinstallationen till den nya FileMaker Server-installationen, och ange lämpliga behörigheter i macOS. Kopiera schemainställningsfilen till den nya installationen om du installerar på en annan dator. För ytterligare information, se Spara och läsa in scheman.

1. I Admin Console på den nya FileMaker Server-installationen klickar du på fliken Konfiguration > Scriptscheman eller fliken Säkerhetskopieringar > Scheman för säkerhetskopiering.

2. Välj Spara/läs in > Läs in alla scheman.

3. Klicka på Bläddra och välj schemainställningsfil och klicka sedan på Öppna (Windows) eller Välj (macOS).

4. Klicka på Läs in för att läsa in schemainställningsfilen till FileMaker Server.

5. Mer information om de scheman som lästes in finns i LoadSchedules.log-filen i mappen Loggar.

Kommentarer 

När du läser in schemainställningsfilen i den nya FileMaker Server-installationen, uppdaterar FileMaker Server automatiskt de relativa sökvägarna i de scheman som refererar till mappar, databaser och script som finns i standardstrukturen för databasmappar. Om du flyttade mappar, databaser och scripts till olika mappar i den nya installationen klickar du på Inställningar och ändrar sökvägarna i alla scheman så att de refererar till dessa mappar, databaser och scripts i de nya mapparna. Konfigurationsinstruktioner finns i Skapa eller ändra ett scriptschema.

Vid behov kan du överföra eventuella databaser som saknas och flytta eventuella mappar, scriptfiler, externa filer för scriptsekvenser eller plugin-program som saknas till de rätta mapparna.

Relaterade avsnitt 

Spara schemainställningar

Överföra databasfiler manuellt