Planera administrationsuppgifter > Använda fliken Scriptscheman
 

Använda fliken Scriptscheman

Använd fliken Konfiguration > Scriptscheman för att hantera scriptscheman som utförs för databaser som delas av FileMaker Server. Använd den här fliken för att skapa nya scheman, ändra befintliga scheman och aktivera eller inaktivera scheman. Schemalagda uppgifter körs automatiskt när de är aktiverade.

Se Planera administrationsuppgifter för en översikt av scriptscheman.

Information om scriptschema

 

Information

Beskrivning

Schemanamn

Schemats namn

Databas

För FileMaker-script, databasen som innehåller scriptet

Schemalagd tid

Nästa tid då scriptet körs. Kolumnen kan även visa Körs när ett schema körs eller Inaktiverat om det inte finns några fler giltiga tider för körning av schemat.

Aktiverat

Anger om schemat är aktiverat för att köras automatiskt

Åtgärder för scriptschema

 

För att

Gör så här

Skapa ett scriptschema

Mer information finns i Skapa eller ändra ett scriptschema.

Visa information om scriptschema

Markera ett scriptschema och klicka på Inställningar.

Aktivera eller inaktivera ett scriptschema

Ställ in scriptschemat på Aktiverat eller Inaktiverat.

Byta namn på ett scriptschema

Mer information finns i Skapa eller ändra ett scriptschema.

Duplicera ett scriptschema

Markera ett scriptschema och klicka på Duplicera.

Ta bort ett scriptschema

Markera ett scriptschema och klicka på Radera.

Köra ett scriptschema

Markera ett scriptschema och klicka på Kör nu.

Schemainställningsåtgärder

I Admin Console kan du spara scheman till en inställningsfil och läsa in en inställningsfil för att återställa scheman som sparats. Mer information finns i Spara och läsa in scheman.

Kommentarer 

Ett nytt scriptschema aktiveras automatiskt om nästa körningstid är giltig.

FileMaker Server lägger till poster i filen Event.log när en schemalagd uppgift körs. Mer information finns i Visa loggfilsposter.

FileMaker Server placerar uppgifter och filrelaterade kommandon från Admin Console och CLI i dessa separata köer:

Säkerhetskopiera, kontrollera och filrelaterade kommandon (till exempel öppna, stäng, pausa och fortsätt): Endast en uppgift eller ett kommando i taget körs från denna kö. De återstående uppgifterna eller kommandona skjuts upp tills pågående uppgift eller kommando har slutförts.

Skicka meddelande och kör scriptscheman (FileMaker-script och systemscriptfiler): Flera uppgifter kan köras på samma gång från denna kö.

FileMaker Server kör uppgifter från båda köerna på samma gång. Till exempel kan den första kön ha kommandona säkerhetskopiera och pausa. Den andra kön har ett scriptschema. FileMaker Server kör kommandot säkerhetskopiera och scriptschema samtidigt. Kommandot pausa körs inte förrän kommandot säkerhetskopiera har slutförts.