Planera administrationsuppgifter > Köra ett scriptschema manuellt
 

Köra ett scriptschema manuellt

Du kan köra ett schema manuellt även då det inte kommer att köras automatiskt eller när det är inaktiverat. Till exempel kan du köra ett schema manuellt när:

du inaktiverat ett schema

en schemalagd aktivitet har inaktiverats på grund av att den sista schemalagda körningen redan har inträffat

Så här kör du ett schema manuellt:

1. Klicka på Konfiguration > Scriptscheman och välj ett schema i listan.

2. Klicka på Kör nu.

Relaterade avsnitt 

Planera administrationsuppgifter