Planera säkerhetskopiering av databaser > Köra ett säkerhetskopieringsschema manuellt
 

Köra ett säkerhetskopieringsschema manuellt

Du kan köra ett schema för säkerhetskopiering manuellt även i situationer då det inte kommer att köras automatiskt eller när det är inaktiverat. Till exempel kan du köra ett schema manuellt när:

du inaktiverat ett schema

en schemalagd aktivitet har inaktiverats på grund av att den sista schemalagda körningen redan har inträffat

Så här kör du ett schema manuellt:

1. Klicka på Säkerhetskopieringar > Scheman för säkerhetskopiering.

2. Markera ett schema att köra och klicka på Kör nu.

Relaterade avsnitt 

Planera administrationsuppgifter