Planera säkerhetskopiering av databaser > Verifiera databasernas integritet
 

Verifiera databasernas integritet

Om du misstänker att en databas är skadad kan du kontrollera den.

Lägg till inställningen Verifiera i schemat för säkerhetskopiering för att verifiera alla databaser, databaser i markerade mappar eller en markerad databas. Mer information finns i Skapa eller ändra ett säkerhetskopieringsschema.

Du kan när som helst verifiera en eller alla databaser på sidan Databaser. Mer information finns i Verifiera värdbaserade filer.

Innan verifieringsprocessen startas skickar FileMaker Server ett meddelande till FileMaker-klienterna om att FileMaker Server måste stänga de markerade databaserna. När fördröjningstiden har förflutit kopplar FileMaker Server från eventuella återstående klienter, stänger de markerade databaserna, verifierar dem och öppnar därefter de databaser som klarade verifieringen. Om en databas inte klarar verifieringen måste du återställa filen med hjälp av FileMaker Pro Advanced. Se FileMaker Pro Advanced Hjälp.

FileMaker Server loggar ett meddelande i Event.log som anger ifall verifieringen lyckades eller misslyckades.

Relaterade avsnitt 

Visa loggfilsposter

Planera administrationsuppgifter