Planera administrationsuppgifter > Skapa eller ändra ett scriptschema
 

Skapa eller ändra ett scriptschema

Gör alla ändringar på fliken Konfiguration > Scriptscheman.

För att skapa ett scriptschema:

1. Klicka på Skapa schema.

2. Ange schemainformationen. Mer information finns i Ange information om scriptschema.

3. Klicka på Spara.

Kommentarer 

Ett nytt scriptschema aktiveras automatiskt om nästa körningstid är giltig.

Ibland är det enklare att duplicera och redigera ett befintligt schema än att definiera ett nytt.

För att duplicera ett scriptschema:

Markera ett schema och klicka på Duplicera.

För att byta namn på ett scriptschema:

1. Klicka på Inställningar för schemat du vill byta namn på.

2. Längst ner i inställningarna klickar du på Ändra.

3. Ange ett nytt namn för Schemanamn.

4. Klicka på Spara.

För att redigera ett scriptschema:

1. Klicka på Inställningar för schemat du vill ändra.

2. Längst ner i inställningarna klickar du på Ändra.

3. Ändra schemat. Mer information finns i Ange information om scriptschema.

4. Klicka på Spara.

För att ta bort ett scriptschema:

Markera ett schema och klicka på Radera.

Relaterade avsnitt 

Köra FileMaker-script

Köra systemscriptfiler

Skapa scriptsekvensuppgifter

Köra ett scriptschema manuellt

Planera administrationsuppgifter