Välja typen av säkerhetskopia

 

Välj

För att

Alla databaser

Inkludera alla databaser i standardmappen för databaser, säker databasmapp och den extra databasmappen, inklusive databaser i undermappar.

Mer information finns i Mappar för databaser och säkerhetskopior.

Databaser i mapp

Inkludera alla databaser i den markerade mappen.

Om standardmappen eller den extra databasmappen väljs:

Ange en undermapp för att bara ta med databaser i undermappen.

Om du lämnar fältet för undermappar tomt tas alla databaser i alla undermappar med i säkerhetskopian.

Mer information finns i Mappar för databaser och säkerhetskopior.

Välj en databas

I Databas väljer du en databasfil. Bara denna databasfil tas med i säkerhetskopian.

Relaterade avsnitt 

Planera säkerhetskopiering av databaser

Verifiera databasernas integritet

Planera administrationsuppgifter