Hantera plugin-program > Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program
 

Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program

Om dina delade databasfiler använder scriptsteget Installera Plug-In kan du aktivera scriptsteget för att uppdatera plugin-filer på serversidan.

Så här aktiverar du scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera ett plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE):

1. Klicka på fliken Connectorer > Plugin-program i Admin Console.

2. För Server-plugin ställer du in FileMaker Script Engine-plugin och Scriptsteget Installera Plug-InAktiverat.

Scriptsteget Installera Plug-In uppdaterar plugin-filen i mappen på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Database Server\Extensions\

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Database Server/Extensions/

Så här aktiverar du scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera ett plugin-program för Web Publishing Engine:

1. Klicka på fliken Connectorer > Plugin-program i Admin Console.

2. För Plugin-program för webbpublicering ställer du in Plugin-program för webbpublicering och Scriptsteget Installera plugin-filAktiverad.

3. I en driftsättning med bara en dator startar du om Web Publishing Engine för att ändringen ska börja gälla. I en driftsättning med flera datorer startar du om Web Publishing Engine på huvuddatorn och sedan på arbetsdatorerna för att ändringen ska överföras från huvuddatorn till arbetsdatorerna.

Scriptsteget Installera Plug-In uppdaterar plugin-filen i mappen på datorerna som kör Web Publishing Engine.

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Web Publishing\publishing-engine\cwpc\Plugins\

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Web Publishing/publishing-engine/cwpc/Plugins/

Kommentarer 

När plugin-program för webbpublicering och scriptsteget Installera Plug-in aktiveras startas Web Publishing Engine om, vilket kopplar bort alla klienter.

Eftersom plugin-program är olika för Windows och macOS bör du endast köra scriptsteget Installera Plug-In från en klient som kör samma operativsystem som värddatorn.

Mer information om hur du använder scriptsteget Installera Plug-In finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Relaterade avsnitt 

Ändra filbehörighet för plugin-program (macOS)

Hantera plugin-program