Användare, grupper och behörighet (macOS)

I det här avsnittet beskrivs vad du måste göra om du överför databaser manuellt.

Under installationen skapas användaren fmserver och gruppen fmsadmin. Gruppen fmsadmin måste ha läs-/skrivbehörighet till de FileMaker Pro Advanced-databaser som FileMaker Server är värd för. Du behöver ändra gruppbehörigheten så att den tillåter att medlemmar i gruppen fmsadmin ändrar databasen.

Som standard är det bara det macOS-användarkonto som installerade FileMaker Server som kan göra följande:

Styra FileMaker Server manuellt från kommandoraden

Lägga till eller ta bort filer från FileMaker Server-mappen

Använda vilken som helst av de FileMaker Pro Advanced-databaser som är lagrade i FileMaker Servers fördefinierade databasmapp eller i mappen med säkerhetskopior

Obs!  Alla användare med korrekt inloggning har däremot tillgång till programmet Admin Console i FileMaker Server.

Om du vill tillåta andra användarkonton att arbeta med FileMaker Server och databasfiler kan du lägga till dem i gruppen fmsadmin med hjälp av macOS Server Admin-verktygen. Du måste vara inloggad med administratörsbehörighet. Se dokumentationen till Server Admin-verktygen.

Du kan även använda följande procedurer när du vill lägga till användare med hjälp av programmet Terminal.

Viktigt  Följande procedurer rekommenderas bara för avancerade användare som känner till programmet Terminal. Du måste vara inloggad med administratörsbehörighet.

Så här lägger du till en användare i gruppen fmsadmin med programmet Terminal:

1. Starta programmet Terminal (/Program/Verktyg/Terminal/).

2. Skriv följande på kommandoraden:

sudo dseditgroup -o edit -a användarnamn -t user fmsadmin

där användarnamn är namnet på den befintliga användaren som du vill lägga till i gruppen fmsadmin.

Så här ändrar du gruppbehörigheten för databasfiler som FileMaker Server är värd för:

1. Placera databasfilerna i mappen /FileMaker Server/Data/Databases/ eller i den extra databasmappen.

2. Starta programmet Terminal och använd kommandot cd för att ange sökväg.

3. Skriv följande på kommandoraden:

chmod g+rw <filnamn>.fmp12

där filnamn är databasens namn.

Så här ändrar du gruppen för en fil eller mapp till gruppen fmsadmin:

1. Starta programmet Terminal och använd kommandot cd för att ange sökväg.

2. Skriv följande på kommandoraden:

chgrp fmsadmin <sökväg till fil>

Exempel: chgrp fmsadmin dbfile.fmp12

Relaterade avsnitt 

Överföra databasfiler med FileMaker Pro Advanced