Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Webbpubliceringsloggar
 

Webbpubliceringsloggar

Som standard genererar Web Publishing Engine logginformation för Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect. I wpe.log registreras:

Alla fel i Web Publishing Engine som har inträffat, inklusive applikationsfel, användningsfel och systemfel. Du kan även låta Web Publishing Engine ta med information som hör till Anpassad webbpublicering, såsom XML-förfrågningar från slutanvändare om att generera webbpubliceringsmaterial eller ändringar av inställningarna för Anpassad webbpublicering.

Förfrågningar från slutanvändare om att visa FileMaker WebDirect-lösningar. Dessa förfrågningar dirigeras från webbservern direkt till webbpubliceringskärnan på Web Publishing Engine.

Ändringar i inställningarna för FileMaker WebDirect.

Alla FileMaker WebDirect-fel, FileMaker-scriptinformation och användarlogginformation.

Felinformationen beskriver eventuella ovanliga fel som har uppstått i Web Publishing Engine. Vanliga felmeddelanden som rapporteras till webbanvändaren, t.ex. om att en viss databas inte är öppen, registreras inte.

Scriptinformationen beskriver eventuella fel som uppstått när webbanvändarna kör script. Den kan exempelvis innehålla en lista över scriptsteg som hoppas över om de inte stöds av FileMaker WebDirect.

Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.

Relaterade avsnitt 

Övervaka FileMaker Server