Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Serverstatistiklogg
 

Serverstatistiklogg

När du aktiverar serverstatistikloggning för databasservern skapas loggfilen Stats.log i mappen FileMaker Server/Logs/. Granska serverstatistiken genom att öppna Stats.log-filen med ett program som kan öppna tabbavgränsade textfiler.

Aktivera loggning av serverstatistik med CLI-kommandot fmsadmin enable serverstats. Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

De attribut som samlas in för varje statistik innehåller aktuella, genomsnittliga, lägsta och högsta värden.

 

Statistiktyp

Beskrivning

Cache - träff %

Procentandelen gånger som FileMaker Server hämtade data från cache (RAM) i stället för från hårddisken. Det är mer effektivt att läsa data från RAM-minnet än från hårddisken, så detta tal bör vara högt, t.ex. 90 eller 95. Annars kan du tilldela mer minne åt FileMaker Servers databas-cache.

Cache - osparat %

Procentandel av cache som för närvarande inte har sparats. Detta bör vara en låg siffra, till exempel 0 eller 5, så att du inte förlorar data i händelse av en systemkrasch.

Disk kB/sekund läsning

Mängden data som läses på disken.

Disk kB/sekund skrivning

Mängden data som sparas på disken.

Nätverk kB/sekund in

Mängden data som överförs i nätverket till FileMaker Server.

Nätverk kB/sekund ut

Mängden data som överförs i nätverket från FileMaker Server.

Fjärranrop/sekund

Antal enskilda fjärranrop från alla klienter, dividerat med samplingsintervall från statistik. Observera att det kan förekomma flera fjärranrop för att utföra en operation från klientens perspektiv.

Pågående fjärranrop

Antalet separata fjärranrop från alla klienter som väntade på slutförande vid den tidpunkt då statistik senast samlades in.

Förfluten tid (µs)/anrop

Den tid det tar att behandla ett fjärranrop. Värdet 1 miljon innebär t.ex. ett genomsnitt på 1 sekund per anrop. Om den genomsnittliga passerade tiden/anrop är hög, men den genomsnittliga väntetiden/anrop är låg kan du fråga klienterna om de operationer de utför på servern har ändrats. Index för flera fält eller andra lösningsändringar kanske krävs.

Väntetid (µs)/anrop

Den tid ett fjärranrop väntar på andra processer. Värdet 1 miljon innebär t.ex. ett genomsnitt på 1 sekund per anrop.

I/O-tid (µs)/anrop

Den tid ett fjärranrop väntar för att disken ska läsa och skriva. Värdet 1 miljon innebär t.ex. ett genomsnitt på 1 sekund per anrop. Om den genomsnittliga in-/utdatahanteringstiden per anrop är hög och den genomsnittliga cacheprocenten är låg kan du öka storleken på databascachen. Om den genomsnittliga in-/utdatahanteringstiden per anrop är hög och den genomsnittliga cacheprocenten är hög kan du använda ytterligare hårddiskar eller ett RAID-system på datorn.

När storleken på filen Stats.log når begränsningen för loggfilstorlek namnändras den till stats-old.log och en ny Stats.log-fil skapas.

Relaterade avsnitt 

Övervaka FileMaker Server

Visa loggfilsposter