Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > FileMaker Data API-logg
 

FileMaker Data API-logg

Som standard genererar FileMaker Data API-komponenterna logginformation som är kopplad till klienter med åtkomst till värdbaserade appar via FileMaker Data API. I fmdapi.log registreras:

alla FileMaker Data API-fel som har inträffat

information om FileMaker Data API-anrop med åtkomst till värdbaserade databaser

Se FileMaker Server Guide för Data API.

Relaterade avsnitt 

Övervaka FileMaker Server

Inställningar för FileMaker Data API