Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Klientstatistiklogg
 

Klientstatistiklogg

När loggning av klientstatistik är aktiverad skapas filen ClientStats.log i mappen FileMaker Server/Logs/.

Aktivera loggning av klientstatistik med CLI-kommandot fmsadmin enable clientstats. Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

 

Statistik

Beskrivning

Klient

För en FileMaker Pro Advanced- eller FileMaker Go-klient visas inloggningsnamnet.

När det gäller ODBC-klienter, JDBC-klienter och Web Publishing-klienter visas en datoridentifierare med en IP-adress.

När det gäller FileMaker WebDirect-klienter visas en identifierare för FileMaker WebDirect-sessionen.

När det gäller FileMaker Data API-klienter visas användarens inloggningsnamn och klientens IP-adress eller värdnamn.

Fjärranrop

Antal slutförda fjärranrop. Observera att det kan förekomma flera fjärranrop för att utföra en operation från klientens perspektiv.

Pågår

Antal fjärranrop som väntar på slutförande. Fjärranropets start kan ha skett under det aktuella insamlingsintervallet eller det föregående.

Förfluten tid

Förfluten tid (i mikrosekunder) för ett slutfört fjärranrop eller ett pågående fjärranrop.

I/O-tid

Tid (i mikrosekunder) som klientens tråd väntat på att in-/utdataåtgärder ska slutföras.

Väntetid

Tid (i mikrosekunder) som klientens tråd väntat på andra trådar eller resurser.

Nätverk byte in

Antal byte som FileMaker Server tagit emot från klienten (dataförfrågningar).

Nätverk byte ut

Antal byte som skickats till klienten från FileMaker Server (meddelanden).

Kommentarer 

Inställningen Klientstatistik inaktiveras automatiskt när du stoppar databasservern.

Du kan granska klientstatistiken genom att öppna filen ClientStats.log i ett program som kan visa tabbavgränsad information.

När storleken på filen ClientStats.log når begränsningen för loggfilstorlek namnändras den till ClientStats-old.log och en ny ClientStats.log-fil skapas.

Relaterade avsnitt 

Övervaka FileMaker Server

Visa loggfilsposter