Visa aktiviteter i Loggboken (Windows)

Om du vill visa information om aktiviteter i FileMaker Server kan du använda Loggboken i Windows. Om du vill öppna Loggboken:

Windows-versioner med Start-menyn: Välj Start-menyn > Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Loggboken. Klicka på loggen Program.

Windows-versioner med Start-skärmen: Öppna Sök och ange eventvwr.mc för att hitta Loggboken. Dubbelklicka på den. Klicka på loggen Program.

I kolumnen Källa söker du efter händelser som har registrerats av FileMaker Server. Dubbelklicka på en händelse när du vill visa information om den.

Obs!  Loggbokens meddelanden sparas i textfilen Event.log.

Relaterade avsnitt 

Händelselogg

Visa loggfilsposter