Ändra språk i händelseloggen

Om du vill använda ett annat språk i Event.log än det som användes på din dator när du installerade FileMaker Server kan du redigera en inställningsfil (macOS) eller registret (Windows) på huvuddatorn.

Med hjälp av stegen nedan kan du ändra språkinställningen till namnet på ett av följande språk, exakt som de visas här: English, French, German, Japanska, Italian eller Swedish. (Namn på språkversioner skiljer mellan versaler och gemener.)

Så här ändrar du språket som används för Event.log (Windows):

Viktigt  Följande procedur rekommenderas bara för avancerade användare som känner till Windows systemregister. Du måste vara inloggad med ett konto som har administratörsbehörighet.

1. Stoppa databasservern. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.

2. Starta Registereditorn.

Välj Start-menyn > Kör. I dialogrutan Kör anger du regedit.

Tips  Använd Registereditorn för att exportera en kopia av registret innan du fortsätter.

3. I Registereditorn letar du rätt på följande nyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FileMaker\
FileMaker Server\17.0\Preferences

4. I denna nyckel dubbelklickar du på posten SystemLocale.

5. Ändra värdet för posten SystemLocale till ett av de värden som angivits ovan.

Till exempel kan du ändra Japanese till French.

6. Avsluta Registereditorn.

7. Ändringen träder i kraft när du startar om databasservern.

Nästa gång du öppnar Event.log visas posterna på det nya språket.

Så här ändrar du språket som används för Event.log (macOS):

Viktigt  Följande procedur rekommenderas bara för avancerade användare som känner till programmet Terminal. Du måste vara inloggad som rotanvändare.

1. Starta programmet Terminal (/Program/Verktyg/Terminal/).

2. Stoppa databasservern. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.

3. Logga in som rotanvändare.

4. Leta upp .plist-filen med följande sökväg:

/Bibliotek/FileMaker Server/Bibliotek/Inställningar/ByHost

5. Ändra namnet på språkversionen till något av värdena som anges ovan på raden efter <key>System Locale</key>.

Ändra till exempel <string>Japanese</string> till <string>French</string>.

6. Spara ändringarna.

7. Ändringen träder i kraft när du startar om databasservern.

Nästa gång du öppnar Event.log visas posterna på det nya språket.

Relaterade avsnitt 

Händelselogg

Visa loggfilsposter