Administrera databaser > Verifiera värdbaserade filer
 

Verifiera värdbaserade filer

För att verifiera en enskild databas:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Markera en Öppen (Menyknapp med nedåtpil) databas.

3. Klicka på Ikon för statusen stängd och välj Verifiera.

För att verifiera alla databaser:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Vid Alla databaser klickar du på Ikon för statusen stängd och väljer Verifiera alla.

Kommentarer 

Om en klient är ansluten till någon av de markerade databaserna, gör du följande i dialogrutan Verifiera databaser:

Ange om du vill ett meddelande som ska skickas till klienterna.

Som Fördröjningstid anger du antal minuter från det att meddelandet skickas tills dess att klienterna kopplas från.

Viktigt  Om du anger en fördröjning på 0 kopplas klienterna bort direkt och de kan därför förlora osparat arbete.

När fördröjningstiden har förflutit kopplar FileMaker Server från eventuella återstående klienter, stänger de markerade databaserna och öppnar därefter de databaser som verifierades. Om en databas inte klarar verifieringen måste du återställa filen med hjälp av FileMaker Pro Advanced. Se FileMaker Pro Advanced Hjälp.

FileMaker Server loggar ett meddelande i Event.log som anger ifall verifieringen lyckades eller misslyckades.

För att indikera att FileMaker Server utför verifieringen ändras statusen för varje databas tills värdet är Öppen (om verifieringen lyckas) eller Stängd (om verifieringen misslyckas).

Hur lång tid verifieringen tar varierar beroende på maskinvara, antal databaser och databasernas storlek. Du bör schemalägga verifiering under tider då klienter inte behöver tillgång till databaserna.

Relaterade avsnitt 

Skicka meddelanden till FileMaker-klienter

Administrera databaser