Administrera databaser > Pausa och återuppta värdbaserade filer
 

Pausa och återuppta värdbaserade filer

Du kan tillfälligt stoppa åtkomsten till en eller flera öppna databaser med statusen Öppen. Anslutna klienter kan fortfarande läsa data från databasen medan den är pausad men de kan inte ändra databasen innan delningen återupptas. Du kan t.ex. pausa en databas och sedan utan problem använda operativsystemet för att skapa en kopia av filen.

För att pausa en enskild databas:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Markera en Öppen (Menyknapp med nedåtpil) databas.

3. Klicka på Ikon för statusen stängd och välj Pausa.

För att pausa alla databaser:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Vid Alla databaser klickar du på Ikon för statusen stängd och väljer Pausa alla.

För att fortsätta en enskild databas:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Markera en Pausad (Menyknapp med nedåtpil) databas.

3. Klicka på Ikon för statusen stängd och välj Fortsätt.

För att fortsätta alla databaser:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Vid Alla databaser klickar du på Ikon för statusen stängd och väljer Fortsätt med alla.

Relaterade avsnitt 

Öppna värdbaserade filer

Stänga värdbaserade filer

Administrera databaser