Administrera databaser > Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas
 

Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Vid Databaser markerar du en databas i listan.

Klientlistan uppdateras och visar bara klienter som är anslutna till den markerade databasen.

3. För Klienter markerar du en eller flera klienter.

Markera alla klienter som är anslutna till databasen genom att markera kryssrutan i tabellrubriken.

4. Klicka på Skicka meddelande och skriv ett meddelande.

Kommentarer 

Du kan inte skicka meddelanden till scriptklienter eller till klienter som är anslutna via Anpassad webbpublicering, JDBC, ODBC eller FileMaker Data API.

Relaterade avsnitt 

Skicka meddelanden till FileMaker-klienter

Administrera databaser