Mappar för databaser och säkerhetskopior > Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Konfigurera containerdatamapp
 

Konfigurera containerdatamapp

När du använder en extra databasmapp och databasfilerna i den extra databasmappen använder containerfält som lagrar filer externt, kan du ange en separat mapp för dessa containerdata. Som standard säkerhetskopieras inte containerdatamappen tillsammans med databaserna. Du kan dock välja ett alternativ som inkluderar containermappen i säkerhetskopieringen.

Du måste skapa mappen på huvuddatorn innan du anger sökvägen på fliken Konfiguration > Mappar.

Så här anger du en containerdatamapp:

1. Klicka på fliken Konfiguration > Mappar.

2. Konfigurera en extra databasmapp. Mer information finns i Konfigurera extra databasmapp.

3. Ställ in ContainerdatamappAktiverad.

4. Ange den fullständiga sökvägen till containerdatamappen. Den maximala längden på sökvägen är 255 tecken.

Windows: Sökvägen måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).

Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/

Om du använder en nätverksvolym måste den angivna sökvägen innehålla servernamnet.

Till exempel filewin://servernamn/resursnamn/mappnamn/

macOS: Sökvägen måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/). Om mappen ligger på en fjärrvolym måste du se till att volymen är ansluten så att FileMaker Server kan kontrollera sökvägen.

Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/

Containerfältobjekten för varje databas måste finnas i en mapp som identifieras av databasens namn.

RC_Data_FMS\<databasnamn>\Files\<databasnamn>\<tabellnamn>\<containerfältnamn>

Mer information finns i Överföra databasfiler manuellt.

5. Som standard säkerhetskopieras inte filerna i containerdatamappen med databaserna. Om du vill ta med containerdatamappen vid säkerhetskopiering aktiverar du Säkerhetskopiera containerdatamapp. Databasprestandan kan påverkas om du väljer denna inställning. Om du anger en containermapp som finns på ett nätverk kan det påverka nätverkets prestanda.

Mer information finns i Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen.