Inställningar för PHP- och XML-webbpublicering
 

Inställningar för PHP- och XML-webbpublicering

När du ändrar inställningar för webbpublicering startar Admin Console om Web Publishing Engine. Under omstarten är alla webbpublicerade databaser otillgängliga för webbanvändare.

Viktigt  Ändra bara inställningar för webbpublicering när Web Publishing Engine inte används. Webbpubliceringsklienter kan förlora arbete som inte har sparats när Web Publishing Engine startas om.

Aktivera FileMaker API för PHP med CLI-kommandot:

fmsadmin set cwpconfig enablephp=true

Aktivera FileMaker API för XML med CLI-kommandot:

fmsadmin set cwpconfig enablexml=true

Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

Information om hur du använder FileMaker API för PHP och FileMakers API för XML finns i FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.

Kommentarer 

Om du aktiverar anpassad webbpublicering måste du importera ett anpassat SSL-certifikat för att kunna använda SSL-kryptering vid överföring av data. Mer information finns i Importera ett anpassat SSL-certifikat.

FileMaker API för PHP och en PHP-motor som stöds måste vara installerad på huvuddatorn för att anpassad webbpublicering med PHP ska fungera. Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.

FileMaker API för XML måste vara aktiverat på huvuddatorn för att anpassad webbpublicering med XML ska fungera. Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.

Information om hur servern kan vara värd för en PHP-webbplats finns i Vara värd för webbplatser.

Relaterade avsnitt 

Inställningar för webbpublicering